Demokratistärkande insatser

Folkbildningen spelar och har spelat en stor roll för utvecklingen av demokratin i Sverige. Inom folkhögskolan arbetar man aktivt med flera demokratistärkande insatser. Här kan du läsa om några av dem.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolan har drivit demokratin framåt i Sverige i 150 år. Den försöker hela tiden nå nya målgrupper och utveckla nya metoder för bildning och möten.

Under 2020–2021 pågick en nationell kraftsamling med anledning av att Sveriges demokrati firade 100 år. Folkbildningsrådet skrev under deklarationen för en stark demokrati som togs fram med anledning av jubileet. Genom att skriva under har vi åtagit oss att intensifiera det demokratifrämjande arbetet inom folkbildningen där folkhögskolor runt om i landet är viktiga aktörer. Satsningen från regeringen är en förstärkning av folkbildningens ordinarie demokratiarbete.

#ViMåstePrata

#ViMåstePrata är en demokratisatsning inom folkbildningen som initierades av förintelseöverlevaren Hédi Fried 2017. Idag drivs arbetet av Studieförbunden i samverkan med stöd av Folkbildningsrådet. #ViMåstePrata genomför bildningsinsatser kring demokratifrågor som kräver fördjupning, samtal och samling och engagerar såväl studieförbund som folkhögskolor.