Yrkesinriktade utbildningar: allmän kurs och särskild kurs på folkhögskola 2020–2022

Våren 2020 beslutade regeringen att skjuta till pengar till folkhögskolan på allmän kurs och yrkesutbildningar. Bakgrunden var den ökande arbetslösheten och de stora behoven av omställning på arbetsmarknaden på grund av coronapandemin.

Senast uppdaterad:

Från och med hösten 2020 beviljades totalt 139 utbildningar på 112 skolor, alla med någon form av yrkesprofil. En stor del av de nya platserna var en del av regeringens omsorgslyft och två tredjedelar av utbildningsplatserna hade någon form av vård- eller omsorgsinriktning. Utöver det finns bland annat utbildningar till socialpedagog, lärarassistent och trädgårdsmästare.

Målet med bidraget var att folkhögskolor över hela landet skulle genomföra motsvarande 2 000 årsplatser. Utbildningarna var fullfinansierade, det vill säga hela platsen finansierades med statsbidraget och krävde ingen medfinansiering från regionerna. 

Satsningen pågick även läsåret 21/22.