Studiemotiverande folkhögskolekurs

På den här sidan hittar du som folkhögskolerektor och anordnare information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för en Studiemotiverande folkhögskolekurs. Längre ner på sidan finns länk till dokumentbanken med aktuella villkor.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum 2024–2025

Utbetalning av bidrag under 2024 sker fem gånger per år baserat på deltagarsiffror skolan rapporterat in i Schoolsoft. Utbetalningarna görs enligt följande:

 • mars – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 mars
 • maj – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 maj
 • augusti – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 5 augusti. I augusti ska även en av rektor påskriven rekvisition för de platser som startats från och med 1 januari 2024 skickas in.
 • oktober – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 1 oktober
 • december – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 2 december.

Slutreglering av bidrag för 2024 sker:

 • februari 2025 – Utbetalning enligt siffror som skolan rapporterat in senast den 3 februari 2025. I slutregleringen ska skolorna även skicka in en rekvisition påskriven av rektor för de platser som startats mellan 1 januari–31 december 2024.
 • april 2025 – Slutreglering av reseersättning enligt siffror som skolan rapporterat in senaste den 1 april 2025. I slutregleringen ska skolorna även skicka in en rekvisition påskriven av rektor för det resebidrag som rekvirerats mellan 1 januari–31 december 2024.

Om senast inskickade påskrivna rekvisition fortfarande stämmer med det som rapporterats i SchoolSoft, behöver ingen ny rekvisition skickas in. Folkbildningsrådet går efter senast inskickad rekvisition.

Målgrupp för verksamheten

Studiemotiverande folkhögskolekurs riktar sig till personer som uppfyller alla kriterierna nedan:

 • har fyllt 16 år
 • varken har gymnasieexamen, eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning
 • är registrerade hos Arbetsförmedlingen.

Kursen är ett samarbete mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen. För att nå ut till potentiella kursdeltagare är det därför avgörande att folkhögskolan har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bägge parter har ett gemensamt ansvar för att platserna utnyttjas optimalt, men det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att motivera arbetssökande att gå vidare till, eller återuppta, reguljär utbildning efter avslutad Studiemotiverande folkhögskolekurs.

Målet med verksamheten är att:

 • 25 procent ska gå vidare till reguljär utbildning inom ett år.

Statsbidrag för Studiemotiverande folkhögskolekurs

I dokumentbanken hittar du villkor för SMF. Villkoren innehåller även utgångspunkter och rutiner för rapportering av verksamheten.

Dokumentbank för folkhögskola med villkor och anvisningar

Rapportering och rekvirering

Rapportering av verksamheten sker genom systemet Schoolsoft. Om du behöver kontakta Schoolsofts support mejlar du fhsk@schoolsoft.se eller ringer på 08-674 63 50.

Folkbildningsrådet erbjuder manuella rutiner för rapportering för de skolor som inte använder Schoolsoft. Kontakta Folkbildningsrådet om skolan saknar blanketter. 

Observera att enbart inlämnad SCB-rapportering inte utgör underlag för bidragsutbetalning.

Samtliga rekvisitioner, samt manuell rapportering för de skolor som inte använder Schoolsoft, lämnas in i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.

Kontaktperson

Anna Steen

Vikarierande handläggare arbetsmarknadsuppdrag

Telefon: 08-412 48 36

E-post: anna.steen@folkbildningsradet.se