Utveckling av allmän kurs

Folkbildningsrådet utlyser ett bidrag till folkhögskolor för utveckling av allmän kurs. Satsningen pågår under 2024 och 2025.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets utvärdering av kvaliteten på allmän kurs visar att det på många håll finns behov av utvecklingsinsatser för att stärka verksamhetens särart och kvaliteter. De senaste åren har den andel som utgör allmän kurs i folkhögskolans verksamhet minskat, trots att behovet i landet är fortsatt stort.

Folkbildningsrådet har därför avsatt 17, 5 miljoner kronor till sökbara bidrag för folkhögskolor som vill utveckla sina allmänna kurser. 

De folkhögskolor som beviljas bidrag kan tillfälligt utöka sin verksamhet utan att det fasta ingångsvärdet påverkas. Tilldelade bidrag ska användas för kurser med kvalitetshöjande inriktning och med kursstart i januari 2025.

Bidrag fördelas efter ansökan och kvalitetsbedömning av Folkbildningsrådet.

Ansökan

Ansökan görs via enkät i Folkbildningsrådets statsbidragsportal. Sista datum för ansökan är 3 juni 2024.

Läs mer och ansök i portalen