Expertgrupp utsedd för att bedöma studieförbunden

Närbild av kvinna som granskar viktiga papper med en penna i handen. Foto: Mostphotos

En oberoende bedömargrupp tas in när statsbidraget till studieförbunden ska fördelas. Det är en av nyheterna i Folkbildningsrådets nya bidragssystem. Ledamöternas olika bakgrund ger gruppens en bred kompetens att bedöma de verksamhetsåtaganden som studieförbunden lämnat in.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Den 1 januari 2024 införde Folkbildningsrådet ett nytt, kvalitetsbaserat system för statsbidrag till studieförbunden. Systemet är utformat för att främja kvalitet, minska volymjakt och öka studieförbundens profilering.

Studieförbunden söker enligt det nya systemet bidrag för tre år i taget. I så kallade verksamhetsåtaganden ska de redogöra för vilken verksamhet de vill göra, vilka målgrupper de vill nå samt hur man avser att jobba med de fem kvalitetsområden som anges i villkoren för statsbidraget.

Den 15 mars var sista dag att lämna in verksamhetsåtaganden för perioden 2025 – 2027.

– Alla nio studieförbund har lämnat in som förväntat och vårt första intryck är att det är spännande och engagerade verksamhetsåtaganden. Syftet med det nya systemet är att synliggöra och belöna de folkbildningskvaliteter som finns inom studieförbunden och möjliggöra för dem att utvecklas, säger Annika Stigmark, handläggare på Folkbildningsrådet.

Verksamhetsåtagandena ska nu bedömas i relation till studieförbundens respektive storlek och tidigare verksamhet. Till stöd för kansliets personal har Folkbildningsrådet tillsatt en extern bedömargrupp med representanter från akademi, offentlig sektor, folkbildning och civilsamhälle. En av dem är Eva Schöld som har lång erfarenhet från kultursektorn.

– Det är ett ansvarsfullt uppdrag att få vara med och omsätta det nya systemet i praktiken. Jag ser fram emot de diskussioner vi kommer att föra i gruppen och de utmaningar vi kommer att möta. Studieförbunden har en enorm betydelse för kulturlivet och där har jag lång erfarenhet som säkert kan vara till nytta i bedömningsarbetet, säger Eva Schöld.

De ingår i bedömargruppen

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung och tidigare kanslichef på Internetstiftelsen och kommunikationschef på Folkbildningsförbundet.

Eva Schöld, styrelseledamot hos Orionteatern och ordförande vid Carl Eldhs Ateljémuseum, Stockholms Jazzfestival och Fasching. Har varit kulturdirektör i Stockholms stad och Malmö stad samt avdelningsdirektör på Kulturrådet.

Ida Östensson, generalsekreterare på ChildX Foundation och grundare av stiftelsen Make Equal, FATTA-rörelsen, You Skate Girl och No Limit skate. Hon är även författare.

Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande. Har varit programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Truls Neubeck, chef för Friluftsakademin och Regionstöd på Friluftsfrämjandet samt ordförande för Svenska Klätterförbundet och ledamot i Euclid Network. Tidigare utvecklingsstrateg på Rädda Barnen, verksamhetschef för Ideell Arena och tf generalsekreterare på Famna.

Om statsbidraget

Varje år ger staten flera miljarder kronor i bidrag till folkbildningen, detta för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Folkbildningsrådets viktigaste uppgift är att fördela pengarna – och säkerställa att de används rätt.

Statsbidraget ska användas i linje med de fyra syften staten har med bidraget till folkbildningen. Om en statsbidragsmottagare använder pengarna fel kan Folkbildningsrådet kräva tillbaka dem.

Nytt system från 2024

Statsbidraget fördelas numera för tre år i taget och utifrån ett så kallat verksamhetsåtagande som studieförbunden lämnar in. Där redogör studieförbunden för

  • vilken verksamhet de vill göra
  • vilka målgrupper de vill nå
  • hur de avser arbeta med de fem kvaliteterna bildning, demokrati och delaktighet, utbildning, civilsamhälle och kulturliv under kommande treårsperiod.

Kvaliteterna har identifierats av Folkbildningsrådet och utgår från statens syften med stöd till folkbildningen.

Nytt system för statsbidrag till studieförbunden från 2024

Statens syften med att stödja folkbildningen