I berättarverkstaden är alla lika mycket värda

Deltagare i berättarverkstad skissar på ett manus utifrån illustrationer.

I Skåne har deltagare med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett studiematerial för att enkelt nå ut med berättelser som skapar diskussion. Satsningen möjliggjordes genom ett arvfondsprojekt hos Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne.

Studieförbund Funktionshinderfrågor
Senast uppdaterad:

Runtom i Sverige bedriver studieförbund och folkhögskolor projekt och särskilda satsningar med medel från Allmänna arvsfonden. Den externa finansieringen ger möjlighet att pröva nya verksamhetsidéer för särskilda målgrupper. Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne har just avslutat projektet ”Berättarverkstad Deluxe” där deltagare på daglig verksamhet har lärt sig mer om berättande i olika medier.

– Projektet handlade bland annat om att nå ut med och stärka berättelser genom att filma, redigera och publicera videor. Det blev mycket fokus på fiktion men också på dokumentärt berättande. Det häftigaste var nog att deltagarna själva tog fram instruktionsvideor och hittade olika tillvägagångssätt. I sann folkbildningsanda lärde de sig tillsammans, berättar Thomas Ekberg, berättarcoach och projektledare på Vuxenskolans regionförbund i Skåne.

På Studieförbundet Vuxenskolans YouTube-kanal finns exempel från det digitala studiematerial som deltagarna tagit fram. Programledaren Christina Dimitriou hälsar välkommen och berättar om syftet med filmen innan hon lämnar över till Lars Theander och Balint Marton som delar med sig av kunskaper kring teknik och utrustning. I filmen berättar de också att materialet är tänkt för en målgrupp med intellektuell funktionsvariation. Allt tar avstamp i deltagarnas egna behov och sker på deras villkor. En scen visar hur en gruppdiskussion kan gå till under en berättarverkstad. I exemplet diskuterar deltagarna fördomar och hur de ibland blir bemötta i olika sammanhang.

– Vi som är här, vi som har funktionsvariation, vi är lika mycket värda som alla andra, konstaterar en av deltagarna som avslutning på samtalet.

Materialet finns i sin helhet via en spellista på YouTube. Även efter projektets avslutning har berättarverkstäderna fortsatt på flera platser i landet och materialet har också använts för andra målgrupper där enklare former av berättande är användbart, exempelvis för personer som är nya i Sverige. Instruktionsfilmerna för hur man filmar och redigerar har även använts under utbildningar för företag och i andra, professionella sammanhang.

– Studieförbunden är bra rustade för att driva arvfondsprojekt. Dels finns de i hela landet, dels har de pedagogik och verksamhetsformer som fungerar för flera av Allmänna arvsfondens målgrupper – särskilt äldre och vuxna med funktionsnedsättning. Folkbildningen har kopplingar till resten av civilsamhället som gör att resultaten lätt kan spridas och komma till nytta för fler, säger Maria Sundbom Ressaissi, samordnare för funktionshinderfrågor på Folkbildningsrådet.

Bild ur filmen Berättarverkstad Deluxe: Digitalt studiematerial för demokratiskt berättande (Studieförbundet Vuxenskolan Skåne)