Stort intresse för folkbildningsstatistik på regional nivå

Undervisning i syateljé med en lärare och två elever.

I vilken del av landet deltar flest personer i en studiecirkel? Hur ser åldersfördelningen ut på folkhögskolans särskilda kurser? Svaren på frågor som dessa finns i den regionala statistik som Folkbildningsrådet nu presenterar.

Folkbildningsrådet
Senast uppdaterad:

Visste du att hälften av alla deltagare som går folkhögskola i Blekinge har en funktionsnedsättning? Att 35 procent av studieförbundens deltagare i Västra götalandsregionen är över 65? Eller att Västerbotten har störst andel studieförbundsdeltagare i landet? Detta och ännu mer fördjupande information finns i de 21 regionala bilagor som Folkbildningsrådet har tagit fram som tillägg till rapporten Folkbildningens betydelse för samhället. Bilagorna presenterar statistik om verksamheter genomförda 2022.

– Intresset för folkbildning ökar och det finns ett växande intresse för att få reda på mer om hur det ser ut i just den egna regionen, säger biträdande generalsekreterare på Folkbildningsrådet Anna-Carin Bylund. Därför har vi nu tagit fram dessa rapporter.

I de regionala rapporterna finns regionspecifik information om deltagare, omfattning och kursinriktningar för både studieförbund och folkhögskolor. Siffrorna presenteras också i relation till landet i övrigt och över tid. Statistiken är tänkt att vara ett verktyg för beslutsfattare i regioner som vill kunna utveckla och få en bättre bild av stödet till folkbildningen.

– Under våra samtal med politiker och tjänstepersoner regionalt blir folkbildningens värde för kompetensförsörjning, regional utveckling och lokal kultur tydlig. Vi sätter stort värde på regionernas engagemang för bildning och utbildning och vill göra vad vi kan för att stötta i det arbetet, säger Anna-Carin Bylund.

Vill du veta mer?

Rapporten Samlad bedömning – Folkbildningens betydelse för samhället redovisar hur statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund har använts under föregående år. Den publiceras i sin helhet under våren. Rapporten är en del av Folkbildningsrådets årliga återrapportering till regeringen.

Relaterad information

Regional statistik 2022