Ansökan öppen till praktiknära forskning inom folkbildningen

Ung kvinna i rullstol på möte, hon har en bärbar dator i knät.

Föreningen för folkbildningsforskning startade 2021 ett tvåårigt projekt om praktiknära forskning inom folkbildningen och det är dags för andra ansökningsomgången. Verksamma inom folkhögskolor, studieförbund och bibliotek kan nu söka medel för att genomföra praktiknära forskning under 2022.

Forskning
Senast uppdaterad:

Föreningen för folkbildningsforskning vill med den här satsningen skapa fler möten mellan praktiker och forskare. Alla som är verksamma inom folkbildningen och som har en idé de vill utveckla kan söka. Ansökan görs senast 25 februari.

– I den här insatsen stärker vi studieförbundsengagerade och folkhögskollärares egen forskningserfarenhet, och bidrar till ett arbetsplatsnära kvalitets- och utvecklingsarbete, förklarar Linus Olofsson, ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning.

Praktiknära forskning genomförs av och med dem som arbetar i verksamheten Det innebär ett utforskande och ett lärande på arbetsplatsen som utgår från reella utvecklingsbehov.

– Under första året har vi sett att det blir väldigt spännande möten och frågeställningar när etablerade forskare och aktiva praktiker möts. Det finns så mycket intressanta perspektiv och frågeställningar som finns i folkhögskollärares, verksamhetsutvecklares och cirkelledares vardag, säger Linus Olofsson.

Folkbildningen står ständigt inför utmaningen att det är svårt att beskriva folkbildningens unika kärna och vad det är som gör våra metoder så speciella. Det pågår just nu flera parallella forskningssatsningar där en gemensam faktor är att man vill utforska just detta. I april i år presenterar två deltagare från projektets första år sina resultat.

Utöver denna satsning på praktiknära folkbildningsforskning finns den forskarskolan som drog i gång hösten 2021 som riktar sig särskilt till folkhögskollärare. Under våren startar dessutom ytterligare en forskarskola för vuxenutbildningen.

– Det förs ett samtal i samhället i dag kring kvalitet och hur vi ska mäta effekter och insatser. I det här projektet får vi verkligen möta effekter av den innehållsliga kvalitén, det som skapas nära verksamheten. Det är egentligen detta alla vill åt, men det är svårt att samla in på något annat sätt än av den som finns mitt i folkbildningen, avslutar Linus Olofsson.