Kraftfulla åtgärder mot fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet

Pressbild Maria Graner. Maria ser allvarlig ut. Hon står framför en vägg full av växter.

Krav på samkörning av register, digital signering av deltagarlistor och en ny visselblåsarfunktion. Det är exempel på åtgärder som har införts för att komma till rätta med problem i studieförbundens verksamheter. Folkbildningsrådet redovisar idag i en rapport till regeringen hur kraven på ökad kontroll, transparens och kvalitet i studieförbundens verksamhet har följts upp.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets bedömning är att studieförbunden har tagit stora steg i rätt riktning, men att det ännu återstår visst arbete för att säkerställa att hela verksamheten lever upp till de krav som ställs.

– Vi har skärpt villkoren och utökat kontrollen av studieförbundens verksamhet. Vi ser mycket allvarligt på att skattepengar avsedda för folkbildning har använts felaktigt, oavsett i vilken omfattning det har skett, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Det är nu snart två år sedan flera studieförbund upptäckte fusk och felaktigheter i folkbildningsverksamheten i norra Stockholm. Folkbildningsrådet gav då samtliga studieförbund i uppdrag att granska den egna verksamheten utifrån ett antal riskområden, för att säkerställa att liknande felaktigheter inte förekom på annat håll i landet.

Studieförbundens granskning visade att mellan en och åtta procent av studiecirkelverksamheten för åren 2017–2019 var felaktig. En betydande del av det som upptäcktes var administrativa misstag, rapporteringsfel, okunskap eller brister i verksamheten. Det förekom också vissa fall av systematiskt och bedrägligt utnyttjande av studieförbunden, om än i mindre omfattning. En stor del av felaktigheterna utgjordes av musikverksamhet där band har dubbelrapporterat till flera olika studieförbund.

I april förra året presenterade Folkbildningsrådet ett 18-punktsprogram med åtgärder för att öka kontroll och kvalitet, samt förebygga fusk och felaktigheter i verksamheten. Detta åtgärdsprogram är nu till stor del genomfört, men arbetet med att säkra kvaliteten och säkerställa att statsbidraget används korrekt fortsätter.

– Detta arbete är inte färdigt, men vi har redan kommit en bra bit på väg och studieförbunden har verkligen visat att man tar detta på allvar, avslutar Maria Graner.

Under pandemin har verksamheten i studieförbunden sjunkit kraftigt. Viss verksamhet har ställts om till distans, men mycket verksamhet har också ställts in. Detta gör att det är svårt att fullt ut bedöma vilken effekt åtgärderna har haft på verksamheten.

Presskontakt:
Thor Rutgersson
thor.rutgersson@folkbildningsradet.se
0720-92 86 36