Folkbildningsrådet minskar antalet platser på folkhögskola 2024

Porträttbild Jan Jonsson. Jan har en ljusblå skjorta på sig och tittar rakt in i kameran.

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att antalet platser på landets folkhögskolor ska gå från 33 000 till 32 000. Bakgrunden till förändringen är att Folkbildningsrådet vill säkerställa folkhögskolornas möjlighet att fullgöra sitt utbildningsuppdrag med hög kvalitet.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

Redan före pandemin hade flera folkhögskolor en ekonomiskt ansträngd situation. Därtill har avslutningen av särskilda satsningar på extra platser inom folkhögskolan i kombination med det senaste årets inflation skapat ytterligare hög press på folkhögskolorna. Därför har Folkbildningsrådets styrelse nu beslutat om en sänkning av antalet årsplatser med tre procent, från 33 000 till 32 000.

– Många folkhögskolor går på knäna och kämpar för att kunna erbjuda folkbildning av hög kvalitet. Givet dagens ekonomiska situation och avsaknaden av tillräckligt stora satsningar är vår bedömning att vi nu måste agera och genomföra den här förändringen. Vi värnar alla skolor, deras verksamhet och framförallt deltagarnas rätt till en utbildning som möter deras behov, förklarar Jan Jonsson, enhetschef på Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i flera år lyft frågan med Regeringen om ett utökat statsbidrag för att folkhögskolorna ska kunna fortsätta erbjuda verksamhet som möter behov hos både samhälle och individ. Folkhögskolan har en unik förmåga att fånga upp deltagare som står långt ifrån samhället och som många gånger inte har fått rätt stöd och förutsättningar i den ordinarie skolan. Trots detta motsvarar dagens ersättning inte ens de billigaste gymnasieprogrammen.

– Folkhögskolor över hela landet bedriver livsavgörande men resurskrävande verksamhet för en deltagargrupp som ofta har det väldigt tufft. Vår bedömning är att en rimligare ersättning kommer medföra att de som söker sig till folkhögskolan kan erbjudas ännu bättre förutsättningar att lyckas med sina studier, avslutar Jan Jonsson.