Nytt regeringsförslag väcker frågor

Utbildningsdepartementet föreslår en ändrad uppdelning av statsbidrag mellan studieförbund och folkhögskolor. Folkbildningsrådet menar i sitt remissvar att förslaget inte är tillräckligt utrett och saknar grund.

Folkbildningsrådet Politik Statsbidrag
Senast uppdaterad:

I slutet på april föreslog Utbildningsdepartementet att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta om hur statsbidraget till folkbildningen ska fördelas mellan studieförbund och folkhögskolor. I stället ska regering och riksdag göra den uppdelningen. Förslaget är nu ute på remiss.

– Det pågår en statlig utredning om hela folkbildningen, inklusive själva statbidragsmodellen. Det är ovanligt att enskilda förslag föregår utredningar och det väcker frågor. Förslaget skulle kunna utredas i det pågående SOU-arbetet. På så sätt säkerställs beredningskravet, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Om det nya förslaget blir verklighet skulle det innebära en ändring i den självförvaltningsmodell som funnits sedan 1991 – där Folkbildningsrådets styrelse beslutar om fördelningen av statsbidraget. Folkbildningsrådet skriver i sitt remissvar att förslaget inte egentligen förändrar något eftersom regeringen redan kan styra vilka villkor som ska gälla genom årliga riktlinjer och att det bör utredas vidare. 

– Det är viktigt att påpeka att det som förslaget vill adressera är möjligt inom nuvarande modell. Det finns verktyg för att styra medel mellan folkhögskolor och studieförbund genom riktade satsningar från statens sida, avslutar Maria Graner.