Styrelse och revisorer

I Folkbildningsrådets styrelse sitter en ordförande och åtta ledamöter. Det är styrelsen som bestämmer vad Folkbildningsrådet ska göra. De beslutar till exempel om hur statens bidrag till folkbildningen ska fördelas och om en ny folkhögskola ska få ta emot statsbidrag.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets styrelse

Inger Ashing

Ordförande

Amelie von Zweigbergk

Ledamot

Ann-Marie Begler

Ledamot

Emilia Bjuggren

Ledamot

Ida Karkiainen

Ledamot

Jesper Skalberg Karlsson

Ledamot

Johan Söderman

Ledamot

Qaisar Mahmood

Ledamot

Sten Nordin

Ledamot

Maria Graner

Generalsekreterare

Lisa Minnhagen

Styrelsens sekreterare

Karin Gustavsson

Personalrepresentant, ordinarie

Johanna Winbladh

Personalrepresentant, ersättare

Folkbildningsrådets revisorer

Anders Larsson

Revisor

E-post: larsson.anders@live.se

Monica Sparrman

Revisor

E-post: monica.sparrman@gmail.com

Anders Taaler

Revisor

E-post: anders.taaler@kpmg.se