Sfi på folkhögskola en kartläggning

Svenska för invandrare har bedrivits i olika former på folkhögskola under lång tid. Stor vikt har under åren lagts på att utveckla metoder för att arbeta med undervisning i svenska. 1986 kommunaliserades sfi, men på senare år har folkbildningen återigen börjat ha aktiviteter på området. Den här kartläggningen är gjord i november 2017 och söker svar på ett antal frågor kring hur folkhögskolan arbetar med svenska för invandrare.

Senast uppdaterad: