Folkbildningen tar plats i de regionala kulturplanerna

Folkbildningsrådet har gjort en genomgång av landets alla regionala kulturplaner för att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt som studieförbund och folkhögskolor beskrivs. Kartläggningen visar att regionerna har höga förväntningar på att folkbildningen kan bidra till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Senast uppdaterad:

Alla regioner beskriver folkbildningen på ett positivt sätt: folkbildningen utvecklar demokratin och har nära kopplingarna till föreningslivet, vilket gör att folkbildningen kan fungera som en länk mellan föreningsliv och offentlig sektor.

Rapporten lyfter fram att det finns en ambition om ökad samverkan och koordinering mellan olika delar av det regionala kulturlivet – där folkbildningen och civilsamhället ges mer framträdande roller.