Söktryck till folkhögskolorna 2019

Varje höst gör Folkbildningsrådet en uppföljning kring hur söktrycket ser ut till folkhögskolans kurser. År 2018 liksom 2017 avviker från tidigare år, då fler deltagare finns i verksamheten vid 15:e kursdagen än skolorna planerat för.

Senast uppdaterad:

Söktryck till folkhögskolan höstterminen 2019

Folkbildningsrådet genomför årligen en uppföljning kring sökande till folkhögskolan, för att beskriva trender i rekryteringen över åren.

De senaste årens utökning med 8000 platser på långa kurser har inte mättat efterfrågan. Planerade platser i långa kurser 2019 minskar jämfört med föregående år medan antalet sökande ökar med över 12 000.

Deltagare den femtonde kursdagen är 1500 fler än föregående år. 2018 var ökningen vid den femtonde kursdagen över 5000 deltagare.

Av folkhögskolorna uppger hela 97 procent att de hade fler än en sökande per planerad plats i allmän kurs. Medeltal var 1,7 sökande per planerad plats vilket är en ökning mot 1,5 jämfört med 2018.

Till särskilda kurser fanns i medeltal 1,9 sökande per planerad deltagarplats, vilket är en ökning mot 1,8 jämfört med 2018. Av folkhögskolorna uppger 44 procent att det var två sökande eller fler per planerad plats i särskild kurs.