Studiemotiverande folkhögskolekurs 2018

Studiemotiverande folkhögskolekurs är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. I den här rapporten presenteras uppföljning enligt regeringens riktlinjer och avtal med Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad:

Uppdraget innebär att Folkbildningsrådet fördelar platser för verksamhet på de statsbidrags-berättigade folkhögskolorna. Insatsen har pågått sedan år 2010, och fram till och med år 2017 har knappt 33 000 personer gått en studiemotiverande kurs (bilaga 3).

Rapporten beskriver kursverksamheten, mål och statistik, uppföljning av verksamheten samt reflektioner inför framtiden. Statistiken bygger på rapportering från folkhögskolorna samt statistik via Statistiska centralbyrån, SCB.