Studieomdömen i folkhögskolan 2018–2019

Folkbildningsrådet samlar årligen in uppgifter om folkhögskolornas avgivna studieomdömen. Insamlingen är obligatorisk och en del i underlag för återrapportering till regering och riksdag.

Senast uppdaterad:

Studieomdöme 2018–2019

Folkbildningsrådet samlade våren 2019 in studieomdömen i allmän kurs för läsår 2018/19. Samtliga 156 verksamma folkhögskolor utfärdade studieomdömen.

Genomsnittet för omdömen som satts under läsåret 2018/19 var 2,63 på en skala mellan 1–4. Av 156 folkhögskolor rapporterar 90 studieomdömen inom riktvärdet 2,7 (±5 %). 50 ligger under riktvärdet och 16 över.

Nio folkhögskolor med ihållande högre omdömen än genomsnittet kontaktades efter fjolårets insamling. De har alla satt omdömen inom eller marginellt över riktvärdet för läsåret 2018/19.

Vad är studieomdöme?

Studieomdöme är folkhögskolornas egen form för bedömning av den studerandes förmåga till vidare studier. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. För dem som uppnått grundläggande behörighet på folkhögskola utgör studieomdömet urvalsgrund till högskolan.