Yrkeskurser inom bristyrken 2018

Yrkeskurser inom bristyrken är ett regeringsuppdrag till Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Senast uppdaterad:

Det gemensamma uppdraget innebär att Arbetsförmedlingen godkänner bristyrkesutbildningar efter ansökan från enskilda folkhögskolor, och sedan anvisar deltagare till dessa utbildningar i enlighet med den platsfördelning som Folkbildningsrådet gör.

Insatsen startade under 2016 med 74 kursplatser vid 3 folkhögskolor. Under 2017 har 15 folkhögskolor bedrivit kurser, med sammanlagt 464 kursplatser. Ytterligare en bristyrkesutbildning blev godkänd med planerad kursstart, men den har ännu inte kommit igång med verksamhet p.g.a. för få anvisningar. Inför 2018 har hittills ytterligare sex utbildningar blivit godkända på var sin folkhögskola med kursstart under våren 2018.

Denna rapport redogör för uppföljning av verksamheten i enlighet med regeringens riktlinjer samt Folkbildningsrådets avtal med Arbetsförmedlingen. Rapporten beskriver kort förutsättningarna för kurserna och de kurser som har startat samt redogör för deltagarstatistik.

Statistiken bygger på folkhögskolornas rapportering via Schoolsoft, samt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Öppna rapporten som pdf