Jämställd folkbildning

En handledning för folkhögskolor och studieförbund i att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Senast uppdaterad:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det framgår av målet för jämställdhetspolitiken. Studieförbund och folkhögskolor ska bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet och har sedan 2017 i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering till sina verksamheter. Det innebär att all verksamhet ska utgå från kunskap om kvinnors och mäns villkor och behov.

Denna handledning riktar sig till dig som ansvarar för verksamhetsplanering på en folkhögskola eller ett studieförbund. Här kan du hitta vägledning för att arbeta systematiskt med din kärnverksamhet för att göra folkbildningen till en betydelsefull del i skapandet av ett jämställt samhälle. Handledningen är baserad på kunskap och erfarenheter från ett stort antal möten och seminarier med folkhögskolor och studieförbund.

Öppna rapporten som pdf