Folkbildning i coronatider 2020 – Sammanfattning och analys av åtta delstudier

I april 2020 startade Folkbildningsrådet samlingsprojektet Folkbildning i coronatider. Under den gemensamma rubriken samlar Folkbildningsrådet åtta olika delstudier som på olika sätt belyser studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till spridningen av coronaviruset i samhället.

Senast uppdaterad:

I augusti 2021 publiceras den avslutande rapporten Folkbildning i coronatider 2020 där Folkbildningsrådet sammanfattar och analyserar resultaten från de åtta delstudierna.

Rapporten belyser den komplexa verklighet som folkbildningen stått inför under coronapandemin. Folkhögskolor och studieförbund har stått inför en rad olika utmaningar kring både ekonomi och verksamhet.