Folkhögskolornas kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen 2020

Återrapportering för de två större insatser där Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna samarbetar: studiemotiverande folkhögskolekurs samt etableringskurs på folkhögskola.

Senast uppdaterad:

På senare år har nyanländas etablering kommit att bli en mer tydlig del av arbetsmarknadspolitiken, vilket återspeglas i insatserna. I denna rapport redovisar vi genomförd verksamhet, uppdelat per insats. Dessutom redovisas Folkbildningsrådets slutsatser.