Folkbildningens betydelse för demokratin 2021

Denna rapport utgör ett appendix till Folkningens årliga rapport till regeringen, Folkbildningens betydelse för samhället 2021–Folkbildningsrådets samlade bedömning.

Demokrati
Senast uppdaterad:

I 2021 års riktlinjer från regeringen har Folkbildningsrådet fått i uppdrag att lämna en fördjupad bedömning av demokratisyftet samt redovisa hur rådet arbetar för att säkerställa att verksamheten genomförs i enlighet med folkbildningens demokrativillkor. Detta redovisas i rapporten Folkbildningens betydelse för demokratin – Fördjupad bedömning av demokratisyftet 2021.