Folkbildningsrådets bidragssystem – Ett kunskapsunderlag inför en översyn

Folkbildningsrådet genomför en översyn av bidragssystemet med start 2021. Denna rapport utgör ett kunskapsunderlag för den översynen.

Senast uppdaterad:

Rapporten belyser ett antal frågor som ett bidragssystem för folkbildningen bör beakta i nutid. Dels handlar det om tidigare frågeställningar som ånyo bör behandlas, såsom volymdrivande incitament, kvalitetsindikatorer och kulturpolitiska frågor. Dels rör det frågor som aktualiserats på senare tid, såsom kontrollmekanismer och antidemokratisk verksamhet. Ytterst handlar det om att bidragssystemen ska möjliggöra att folkbildningens samhällsuppgift fullgörs på bästa möjliga sätt

Rapporten är författad av Mats Bernerstedt, som också gjort urvalet av teman. Rapporten är inte ett uttryck för Folkbildningsrådets hållning, utan avser att vara ett underlag för kommande diskussioner och ställningstaganden.

Rapporten belyser frågor som rör både studieförbund och folkhögskolor, med betoning på studieförbund, för vilka behovet av ett reformarbete kring bidragssystemet bedöms vara störst.