Breddat deltagande på folkhögskolans estetiska kurser

En rapport med berättelser och idéer utifrån sex folkhögskolor som når deltagare ur underrepresenterade grupper.

Folkhögskola
Senast uppdaterad:

I rapporten Breddat deltagande på folkhögskolans estetiska kurser – Berättelser och idéer utifrån sex skolor som når deltagare ur underrepresenterade grupper beskrivs hur ett antal folkhögskolor som har lyckats bredda deltagandet inom sina estetiskt kurser har arbetat.
Folkbildningsrådets förhoppning är att rapporten kan tjäna som inspiration för fortsatt arbete med breddat deltagande – inom folkbildningen, i andra kulturinriktade utbildningar än folkbildningens och i landets kulturliv i stort.