Fördjupad bedömning av demokratisyftet 2022

Rapporten När folkbildningen möter samhällets demokratiska utmaningar utgör Folkbildningsrådets fördjupade bedömning av demokratisyftet och är en del i Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen 2022.

Demokrati
Senast uppdaterad:

I rapporten När folkbildningen möter samhällets demokratiska utmaningar ges en verklighetsnära bild av hur studieförbundens och folkhögskolornas arbete med mänskliga rättigheter och demokratifrågor kunde se ut under året. Här beskrivs hur samhällets demokratiproblem blir folkbildningens utmaningar – och hur folkbildare ute i landet konkret arbetar när de tar sig an dessa utmaningar.