Fördjupad redovisning – Demokratisyftet och de grundläggande demokrativillkoren för studieförbundens verksamhet

Folkbildningsrådet har fått i uppdrag av regeringen att lämna en fördjupad redovisning av demokratisyftet och de grundläggande demokrativillkoren för studieförbundens verksamhet. Denna redovisning levererades den 31 oktober 2023 och finns att ladda ner nedan.

Demokrati Studieförbund
Senast uppdaterad:

Folkbildningen bidrar på flera sätt till att stärka och utveckla demokratin. Studieförbunden bidrar var för sig och sammantaget till statens demokratisyfte och andra syften med statsbidraget till folkbildningen genom att nå olika prioriterade målgrupper och erbjuda en bred verksamhet inom olika ämnen och intressesfärer.

I rapporten redovisas verksamhetens karaktär, omfattning och målgrupper för varje studieförbund. Exempel ges på hur studieförbunden var för sig bedriver många särskilda demokratiprojekt. Därtill redovisas per studieförbund eventuella ärenden som berör demokratifrågorna.