Digitaliserad folkbildning

Vad händer med det folkbildande mötet i en alltmer digitaliserad värld? Rapporten Digitaliserad folkbildning undersöker hur folkbildningen påverkas av en ökande digitalisering.

Digitalisering Forskning
Senast uppdaterad:

Hur inverkar digitaliseringen på folkbildningens identitet och arbetsformer? I rapporten Digitaliserad folkbildning analyseras pågående förändringsprocesser, innovativa fördelar med digitaliseringen och digitaliseringen i ett framtidsperspektiv.

Digitaliseringen framstår i rapporten som en mångfacetterad och positiv resurs för folkbildningen. Den kan öka studieförbundens och folkhögskolornas räckvidd och ger nya arbetsredskap. Men den är även omdiskuterad. Vad händer med det folkbildningsmässiga mötet och de kollektiva bildningsprocesserna när folkbildningen blir digital?

Digitaliserad folkbildning är en rapport från Folkbildningsrådet.

Författare

Alexandra Söderman är fil.dr. i pedagogik och verksam vid Göteborgs universitet. Hon forskar om hur digitaliseringen griper in i och påverkar olika bildningspraktiker och bildningskulturer.

Hans-Åke Höber är tidigare folkhögskollärare, folkhögskolerektor och bildningskonsulent. Numera är han doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet.

Läs rapporten som pdf

Digitaliserad folkbildning (pdf)