I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Folkbildningsrådets synpunkter på betänkande av Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet:

  • har inget att använda emot utredningens förslag
  • ställer sig bakom utredningens bedömning att antalet unga som söker sig till folkhögskolan kommer att öka
  • delar inte utredningens bedömning om att det inte finns anledning att tillföra medel för fler deltagare i folkhögskola.