Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Folkbildningsrådets yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet av Utredningen om framtidens yrkeshögskola. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Utredningen om framtidens yrkeshögskola har haft i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolan för att säkerställa den växande utbildningsformens effektiva funktion för framtiden.

Folkbildningsrådet konstaterar att folkhögskolorna bedriver en mångfald yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå med statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet. Det är relativt få folkhögskolor och studieförbund som bedriver yrkesutbildningar med statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Dock finns i betänkandet ett antal bedömningar och förslag som Folkbildningsrådet vill kommentera.