Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Folkbildningsrådets yttrande över Yttrande över Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad
Senast uppdaterad:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Migrationsverket och Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att, i samverkan, ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Detta
ska ske genom bland annat ökad kunskapsöverföringen och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och civila aktörer.

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsförmedlingens förslag till denna plan.