En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22)

Folkbildningsrådet har ingen synpunkt på statens organisering i förvaltningen av EU-medel.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av Utredningen om hantering av EU-medel. Utredningens uppdrag har varit att utreda förvaltningen av EU-medel i Sverige.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet har ingen synpunkt på statens organisering i denna fråga.