Ett starkt judiskt liv för framtida generationer

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet från Utredningen om nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet

  • stöder utredningens förslag att Folkbildningsrådets pågående uppdrag kring nationella minoriteter förlängs och sträcker sig över perioden 2025–2034
  • stöder utredningens förslag att uppdraget förstärks och utvidgas
  • vill komplettera utredningens beräkningar av kostnader som följer med förslaget.