Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset (SOU 2023:68)

Här hittar du Folkbildningsrådets yttrande över Som om vi aldrig funnits - exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset (SOU 2023:68).

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Sammanfattning

Folkbildningsrådet delar utredningens bedömning att bidraget till Folkbildningsrådet är ett viktigt led i att skapa fler möjligheter att lära sig meänkieli och insatsen behöver vara långsiktig.