Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på promemoria om utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har betydelse för folkbildningen.

Folkbildningsrådets ställningstaganden

Folkbildningsrådet noterar de som kommer att beröras av förslaget är personer som ansöker om anställning inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet. Folkhögskolan är en egen utbildningsform utanför skolväsendet och omfattas därför inte av förslagen.

I den mån folkhögskolor och/eller studieförbund genomför verksamhet på uppdrag av kommuner eller utför arbetsmarknadspolitiska program är det rimligt att de förslag som presenteras i promemorian gäller även dem.