Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

Folkbildningsrådet har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av Yrkesvuxutredningen. Här kan du läsa vårt yttrande.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet anser att

  • den föreslagna yrkesskolan för vuxna kan bli ett komplement till annan yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå
  • folkhögskolan kan spela en än tydligare roll för de som har behov av att bredda sin kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom att kunna vara utförare av yrkesskola
  • folkhögskolor ska kunna vara utförare av gymnasiala yrkeskurser med finansiering från Myndigheten för yrkeshögskolan enligt utredningens förslag.

Folkbildningsrådet har inga synpunkter på författningsförslagen.