Bedömargrupp

En oberoende bedömargrupp bistår Folkbildningsrådets kansli i bedömningen av studieförbundens verksamhetsåtaganden för 2025–2027. Bedömargruppen är en del av det nya bidragsmodellen för statsbidrag till studieförbund.

Senast uppdaterad:

En extern bedömargrupp ingår i det nya bidragssystem för studieförbunden som gäller från 2024. Gruppens medlemmar har rekryterats rekryteras med ambitionen att få en bred
kompetens inom relevanta områden. 

Bedömargruppen sammanträder flera gånger under våren 2024. En rapport över gruppens arbete kommer att ingå i underlaget till styrelsens beslut om fördelning av statsbidrag i september 2024.

Medlemmar

  • Christine Cars-Ingels är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung. Hon har varit kanslichef för digital delaktighet och kampanjen Digidel på Internetstiftelsen och kommunikationschef på Folkbildningsförbundet. Tidigare har hon också varit såväl anställd som förtroendevald i två olika studieförbund.
  • Eva Schöld är styrelseledamot hos Orionteatern samt ordförande vid Carl Eldhs Ateljémuseum, Stockholms Jazzfestival och Fashing. Hon har tidigare varit ordförande i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, Cirkus Cirkör och Folkoperan. Hon har varit kulturdirektör i Stockholms stad och i Malmö stad, samt avdelningsdirektör på Kulturrådet.
  • Ida Östensson är generalsekreterare på ChildX Foundation och grundare av stiftelsen Make Equal, FATTA-rörelsen, You Skate Girl och No Limit skate. Hon är även författare.
  • Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande vid Luleå universitet. Han har varit programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, programansvarig vid Rådet för arbetslivsforskning och verksam vid Vuxenutbildningsavdelningen vid Skolöverstyrelsen. Han har författat och redigerat ett tjugotal böcker om vuxenutbildning, yrkesutbildning och folkbildning. Han är också en av de programansvariga vid Senioruniversitetet i Stockholm.
  • Truls Neubeck är chef för Friluftsakademin och Regionstöd på Friluftsfrämjandet. Han är ordförande för Svenska Klätterförbundet och ledamot i Euclid Network. Han har tidigare varit utvecklingsstrateg på Rädda Barnen, verksamhetschef för Ideell Arena och tillförordnad generalsekreterare och utvecklingsledare på Famna. Han är affilierad lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, fil mag i matematik och fil dr från Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.