Internationellt

Folkbildningsrådet följer utvecklingen av folkbildningsfrågor i EU och internationellt.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet svarar för myndighetsrelaterade internationella folkbildningsfrågor. Folkbildningsrådet följer utvecklingen i EU och internationellt inom områden som berör folkbildningen samt det europeiska och globala samarbetet inom folkbildning och vuxenutbildning.

Som sektorsansvarig för svensk folkbildning arbetar vi också med bevaknings- och representationsuppdrag i olika organ och arbetsgrupper med nordisk, europeisk och global anknytning. Vi deltar i möten med Utbildningsdepartementet inför rådsmöten i EU.

Gemensam grupp

 Svensk folkbildning har en gemensam grupp för att samordna det internationella arbetet, där bland andra Cecilia Palm och Gustav Fridolin ingår. Cecilia Palm representerar svensk folkbildning i styrelsen för vårt internationella organ, ICAE och Gustav Fridolin sitter i styrelsen för vår europeiska intresseorganisation, EAEA. Den internationella gruppen består av representanter från Folkbildningsrådet, Studieförbunden i samverkan, Sveriges Folkhögskolor (FSO) och Sveriges Lärare Folkhögskola. Du kan följa med i arbetet och läsa de senaste nyheterna genom vårt internationella nyhetsbrev: Utblick (tidigare utskick finns att läsa via länken).

Gruppens medlemmar

  • Cecilia Palm (senior rådgivare, Folkuniversitetet, styrelseledamot, ICAE)
  • Gustav Fridolin (lärare, Stockholms Stadsmissions folkhögskola, styrelseledamot, EAEA)
  • Mats Ehn (senior rådgivare, tidigare FOLAC och Färnebo folkhögskola)
  • Lina Remnert (samordnare global hållbarhet och Agenda 2030, Sveriges folkhögskolor, FSO)
  • Benton Wolgers (lärare, Birkagårdens folkhögskola, styrelseledamot, Sveriges Lärare Folkhögskola)
  • Anna-Carin Bylund (biträdande generalsekreterare, Folkbildningsrådet)
  • Thor Rutgersson (presskommunikatör och internationell samordnare, Folkbildningsrådet)

Kontakt

Du kan kontakta oss genom att mejla till Thor Rutgersson (internationell samordnare): thor.rutgersson@folkbildningsradet.se