Folkbildningspolitiska frågor

Folkbildningsrådet ansvarar för bevakning och analys av områden som påverkar förutsättningar och villkor för folkbildningen och Folkbildningsrådets arbete.

Senast uppdaterad:

I denna roll ingår att svara för rapportering och bedömning av folkbildningens samlade insatser och effekter samt att företräda folkbildningssektorn i förhållande till regeringskansli och myndigheter.

Aktuella folkbildningspolitiska frågor

Relaterad information