Etablering och integration

Folkhögskolor och studieförbund spelar en viktig roll för etableringen av nyanlända. Sedan 2014 ges etableringskurser på folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen. Tidigare satsningar på Svenska från dag ett och Vardagssvenska har haft stor betydelse för nyanlända och för flyktingar från Ukraina.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen är en viktig aktör i etableringen av nyanlända. Sedan 2014 ges etableringskurser på folkhögskolor runt om i landet, ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen.

Etableringskurs på folkhögskola

Tidigare satsningar: Svenska från dag ett och Vardagssvenska

År 2015 lanserade regeringen ett etableringspaket med syfte att korta den tid det tog för nyanlända att komma i arbete. Folkbildningsrådet var en av de myndigheter och organisationer som hade uppdrag inom regeringens etableringssatsning.

Mellan 2015 och 2023 fördelade Folkbildningsrådet pengar till insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare. Verksamheten kallades Svenska från dag ett och genomfördes på både folkhögskolor och studieförbund. Inom ramen för samma anslag gjorde studieförbunden insatser i form av en 40 timmars studiecirkel som kallas Vardagssvenska.

Svenska från dag ett på folkhögskola

Svenska från dag ett och vardagssvenska på studieförbund

Verksamheten reglerades av regeringens förordning om insatserna samt Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor för studieförbund respektive folkhögskolor.