Digital delaktighet

Digital delaktighet blir alltmer en förutsättning för att kunna utöva medborgarskapet. Digitalt utanförskap innebär därmed i allt högre grad också ett samhälleligt utanförskap. Därför har folkbildningen under lång tid arbetat med digital delaktighet.

Senast uppdaterad:

I det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval & Vilja lyfter regeringen fram digital delaktighet som en prioriterad folkbildningsuppgift. ”Att demokratisera digitaliseringen är en uppgift i paritet med den när befolkningen skulle lära sig att läsa och skriva.” På den här sidan har vi samlat ett antal filmer som visar vad digital delaktighet kan betyda i praktiken inom folkbildningen.

Folkbildningsrådet har arbetat med digital delaktighet genom mötesplatser för flexibelt lärande och nätpedagogik, både nationellt och regionalt, fortbildning och nättidningen re:flex. Under 2014 anordnade folkbildningen ett omfattande rådslag kring dessa frågor. Syftet med rådslaget var att:

  • identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande
  • stimulera strategisk planering för digital utveckling i folkbildningsorganisationerna
  • ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av statsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling i folkbildningen.