Folkbildning med asylsökande 2021

Denna rapport är Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen av verksamheten med asylsökande och vissa nyanlända invandrare och dess resultat 2021.

Återrapportering till regeringen Etablering och integration
Senast uppdaterad:

Folkbildningen har sedan 2015 arbetat med asylsökande och vissa nyanlända invandrare för att höja deras kunskaper i svenska språket och om det omgivande samhället i syfte att skapa en meningsfull väntan under asylprocessen och påskynda etableringen för personer som beviljas uppehållstillstånd. 

Pandemin har tydligt påverkat verksamheten under året. Restriktioner, sjukdom och oro har försvårat rekryteringen, begränsat innehållet i verksamheten och inneburit nya uppgifter och arbetssätt.

Folkbildningsrådet bedömer att verksamheten motsvarar bidragets syften och mål. Detta är en verksamhet som är oerhört viktig för de människor som befinner sig i asylprocessen och för samhället i stort. Folkbildningen vill fortsätta bidra till en meningsfull väntan och påskyndad etablering.

Den allvarliga situation våren 2022 med ett stort antal flyktingar från kriget i Ukraina, visar på en fortsatt aktualitet för studieförbundens och folkhögskolornas viktiga arbete.