Folkbildning med asylsökande 2022

Folkbildningen har sedan 2015 arbetat med asylsökande och vissa nyanlända invandrare för att höja deras kunskaper i svenska språket och om det omgivande samhället i syfte att skapa en meningsfull väntan under asylprocessen och påskynda etableringen för personer som beviljas uppehållstillstånd. Denna rapport är Folkbildningsrådets återrapportering till regeringen av verksamheten och dess resultat 2022.

Återrapportering till regeringen
Senast uppdaterad:

Kriget i Ukraina har tydligt påverkat verksamheten under 2022. Den stora grupp människor som kom till Sverige under våren har ställt folkbildningen inför utmaningen att ställa upp och växla upp. En utmaning som studieförbund och folkhögskolor verkligen tog sig an och klarade av. Med stolthet kan vi konstatera att folkbildningen har förmåga att ta emot människor, skapa sammanhang och trygghet, ge kunskaper och förståelse och vara en guide på vägen in i det svenska samhället. Verksamheten har med bibehållna positiva omdömen från deltagarna mer än fördubblats under 2022.

Folkbildningsrådet bedömer att verksamheten väl svarar mot bidragets syfte och mål. Vi ser också att folkbildningen långsiktigt kan och vill bidra på sätt som få andra aktörer i det svenska samhället kan. Vi hoppas därför att folkbildningens aktörer får ett långsiktigt förtroende att bidra till en meningsfull väntan, snabbare integration och påskyndad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Ladda ner rapporten som pdf