EAEA

EAEA är vår europeiska intresseorganisation.

Senast uppdaterad:

European Association for the Education of Adults, EAEA, är en gemensam röst för organisationer i Europa som arbetar med vuxnas lärande. Organisationen arbetar för att stärka och synliggöra vuxenutbildningens och folkbildningens roll och uppgifter i Europa, både inom och utom EU.

Medlemmarna i EAEA beslutar om verksamhetsplan och budget samt väljer styrelse vid generalförsamlingen, som är organisationens högsta beslutande organ. Gustav Fridolin, tidigare utbildningsminister och folkhögskollärare på Stadsmissionens folkhögskola, är invald i EAEA:s styrelse sedan generalförsamlingen 2021. 

EAEA:s kansli finns i Bryssel, Belgien.

Följande svenska organisationer är medlemmar i EAEA:

  • Studieförbunden i samverkan   
  • Folkbildningsrådet
  • Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
  • Sveriges Lärare Folkhögskola.