NVL

NVL - Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande, är ett uppdrag från Nordiska Ministerrådet.

Senast uppdaterad:

NVL ska fungera som en mötesplats mellan policy och praxis inom nordisk folkbildning och vuxenutbildning och på så sätt främja dialog, samarbete och utveckling av vuxnas lärande.

Folkbildningsrådet deltar i NVL:s arbete inom ramen för vårt uppdrag som sektorsansvarig för svensk folkbildning.

Svensk landskoordinator för NVL är för närvarande Skolverket

Relaterad information