ICAE

International Council for Adult Education, ICAE, är en global organisation för folkbildning och vuxenutbildning.

Senast uppdaterad:

ICAE representerar över 800 organisationer i sju regioner. Europa är en av dessa och EAEA är en regional medlemsorganisation i ICAE.

ICAE är ett strategiskt nätverk av civilsamhällsorganisationer som främjar vuxnas lärande som ett verktyg för aktivt medborgarskap. Organisationen samarbetar med Unesco och andra FN-organ. ICAE arbetar med frågor som rätten till vuxenutbildning/folkbildning och livslångt lärande, lärande för hållbar utveckling, fred och mänskliga rättigheter, globalisering och sociala rörelser.

Cecilia Palm, tidigare generalsekreterare för Folkuniversitetet, är invald i ICAE:s styrelse sedan maj 2020.

Folkbildningsrådet är medlem i ICAE. Andra svenska medlemmar är Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Sveriges Lärare Folkhögskola.

Relaterad information