EPALE

EPALE är en flerspråkig EU-finansierad webbplats för alla som arbetar med vuxnas lärande.

Senast uppdaterad:

Syftet med EPALE är att höja kvalitén på vuxenutbildningen i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor ifrån hela Europa. Här kan du hitta kurser och konferenser, fortbildningsmöjligheter och samarbetspartners för projekt och utbyten. Du kan också nätverka med engagerade kollegor ifrån andra länder i Europa och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar och resurser. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationell supporttjänst för den svenskspråkiga sidan.