Folkbildningsrådets styrelse beslutar om ny statsbidragsmodell för att främja kvalitet

Pressbild Inger Ashing. Inger står på Folkbildningsrådets kontor framför en soffa. Hon har blå kofta på sig och tittar rakt in i kameran.

På ett styrelsemöte den 29 maj har Folkbildningsrådets styrelse fattat beslut om ett nytt statsbidragssystem för studieförbunden. Den nya modellen innebär en förändring av statsbidraget så att det framöver ska fördelas efter verksamhetens kvalitet.

Studieförbund Statsbidrag
Senast uppdaterad:

Processen för att ta fram ett nytt statsbidragssystem har pågått under flera år. Det nya statsbidragssystemet ska börja gälla den 1 januari 2024.

– Det nya systemet premierar verksamhet som har positiva samhällseffekter och lägger tonvikten på studieförbundens samhällsansvar. Det är en stor och viktig reform som ger studieförbunden bra förutsättningar att utveckla verksamheten, säger Inger Ashing, styrelseordförande för Folkbildningsrådet.

Fördelningen av bidraget kommer att ske genom bedömningar av verksamheten. Indikatorer och utvärderingar kommer att spela en central roll i det nya systemet. En förhoppning är att den volymjakt som många förknippat med studieförbundens verksamhet ska försvinna. Systemet ska också tydligare stärka studieförbundens olika profiler, ett viktigt verktyg för att nå ut med bred verksamhet över hela landet.

– Statsbidraget ska gå till folkbildning med hög kvalitet som svarar mot individens och samhällets behov, och felaktigheter i verksamheten ska få tydliga konsekvenser, säger Inger Ashing.

Under hösten kommer Folkbildningsrådet fortsätta arbetet med att ta fram indikatorer, rutiner och instruktioner för hur det nya systemet ska fungera i praktiken.