Kulturell bildning i folkhögskolans regi

I rapporten undersöks folkhögskolans långa, estetiskt inriktade kurser. Syftet är att analysera folkhögskolans estetiska kurser i relation till statens syften med stödet till folkbildningen och de kulturpolitiska målen.

Senast uppdaterad:

Rapporten Kulturell bildning i folkhögskolans regi fokuserar på bildnings- och karriärvägar bland folkhögskolans deltagare och lärare på de estetiska profilkurserna, och folkhögskolans kurser som förutsättningar för konstnärligt yrkesutövande. I rapporten kan du läsa om

  • deltagarnas vägar till och från folkhögskolornas estetiska kursverksamhet
  • mötet mellan deltagarna och lärarna på de estetiska kurserna i musik, bild och skrivande
  • den sociala och demografiska sammansättningen bland lärarna på de estetiska profilkurserna.
  • verksamheten i relation till statens syften med stödet till folkbildningen liksom de kulturpolitiska målen.

Sammantaget visar rapporten att folkhögskolorna kan betraktas som en viktig resurs för att förverkliga statens kulturpolitiska mål. Mot slutet av rapporten argumenterar författarna för att folkbildnings- och kulturpolitiken kan relateras tydligare till varandra.

Författare: Henrik Fürst, Sanna Levelius & Erik Nylander