Folkbildning vid sidan av folkbildningsanslaget

Studieförbund och folkhögskolor når varje år ett stort antal deltagare. Många verksamheter genomförs i form av kurser, cirklar och kulturprogram. Men studieförbundens och folkhögskolornas statsbidragsfinansierade verksamheter utgör bara en del av deras totala arbete, i vissa fall en begränsad del. De bedriver också en rad verksamheter med andra finansiärer, till exempel i form av uppdragsutbildningar, projekt eller upphandlade verksamheter.

Senast uppdaterad:

Syftet med denna kartläggning är att beskriva studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som genomförs med övriga statliga anslag, övrig offentlig finansiering och övriga intäkter utöver det ordinarie folkbildningsanslaget. Kartläggningen ska också ställa verksamhet som finansieras med andra medel i relation till verksamhet som finansieras via folkbildningsanslaget.

Tre slutsatser från rapporten är:

  • Överensstämmelsen mellan dokument och enkätsvar visar att kartläggningen i viss grad fångar och beskriver folkbildningsverksamhet finansierad med andra medel än statsanslaget för folkbildning.
  • Verksamhet finansierad med andra medel är en omfattande och viktig verksamhet för både folkhögskolor och studieförbundsavdelningar.
  • Till viss del har verksamhet finansierad med andra medel en annan karaktär, men det kan räknas ha begränsad betydelse.

Ekonomie doktor Ola Segnestam Larsson och Lena Svensson, lärare på Ölands folkhögskola, som har genomfört kartläggningen och skrivit rapporten på uppdrag av Folkbildningsrådet.