Cirkelns betydelser

En rapport om cirkelns betydelse för cirkeldeltagarna. Publicerad av Folkbildningsrådet våren 2020.

Senast uppdaterad:

Studiecirkel är ett välkänt begrepp för många i Sverige, och många har personliga erfarenheter av att delta. Bara under 2019 sökte sig nästan 600 000 personer till de studiecirklar som landets tio studieförbund erbjöd.

Vad betyder deras deltagande? Vad får deltagarna ut? Hur kommer cirkelstudierna till användning? Rapporten Cirkelns betydelser – En studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar 2019 visar på en mångfacetterad verksamhet med många olika betydelser. Det handlar om var och ens personliga intressen och behov av att växa som människa, om att bygga nätverk och tillit och få nya vänner, och om att lära för både arbete och föreningsliv.

Öppna rapporten som pdf